|||

MS Investments

Twoje marzenia, nasz kapitał

Inwestujemy w

Twój potencjał

Inwestycje w startupy

Od pomysłu zaczyna się wszystko - to stara prawda. Czasem jednak sam pomysł nie wystarczy, aby stworzyć coś nowego i innowacyjnego, w szczególności w obszarze IT. Tu wkraczamy my oraz nasz kapitał. Dofinansujemy lub sfinansujemy Twój startup, jeśli sprawisz, że uwierzymy w niego tak samo jak Ty! Owszem, słupki w Excelu także mają znaczenie, ale ta kwestia pozostaje po naszej stronie. Jeśli masz ciekawy pomysł, skontaktuj się z nami!

Profesjonalne doradztwo

Zawiłe meandry prowadzenia biznesu potrafią zapędzić w kozi róg, w szczególności tych z nas, których celem i pasją jest kreowanie i innowacyjność, nie zaś tonięcie pod stosem tabelek z danymi. Nasza firma przychodzi z pomocą oferując doradztwo w zakresie operacyjnych kwestii biznesowych, zarówno w ujęciu krótko, jak i długoterminowym; zarówno w skali mikro, jak i makro. Z nami możesz skupić się na właściwych filarach swojego biznesu!

Pozyskiwanie inwestorów

Długoletnia obecność na rynku IT oraz doświadczenie w tym czasie zdobyte, pozwoliło nam na zbudowanie sieci kontaktów biznesowych wśród mniejszych i większych inwestorów, którzy widzą ogromny potencjał w branży. Nabyte kompetencje pozwalają nam efektywnie pozyskiwać takie osoby i pośredniczyć w nawiązywaniu współpracy między nimi a osobami z pomysłem.

     

Przy udziale funduszu Netrix Ventures

dokonaliśmy inwestycji:

VERIORI

Veriori SA oferuje rozwiązania nowej generacji służące do zabezpieczenia autentyczności i weryfikacji produktów oraz dokumentów. W tym celu wykorzystuje m.in. blockchain i sztuczną inteligencję, bazujące na kryptograficznych algorytmach. Wypracowane cyfrowe technologie i systemy znajdują zastosowanie w ochronie dokumentów, weryfikacji i zabezpieczeń produktów. Kontrolują łańcuch dostaw, a także przeciwdziałają tworzeniu czy zakupom materiałów podrabianych. Dzięki tej skutecznej i niezawodnej metodzie Veriori zapewnia pełną autentyfikację wszystkich tych procesów.

IKZ MED

Realizacja projektu Spółki IKZ MED polega na opracowaniu i wprowadzeniu na rynek aplikacji pn. Inteligentna Książeczka Zdrowia. System składa się z dwóch aplikacji i modułu sztucznej inteligencji do wspomagania dalszej obróbki i interpretacji danych medycznych. Aplikacja pacjenta, której zadaniem jest gromadzenie dokumentacji od strony pacjenta. Wtyczka do aplikacji i systemów dla lekarzy – moduł skierowany do lekarzy pracujących w przychodni, prywatnych praktykach i publicznych szpitalach. Podstawowym założeniem jest łatwiejszy dostęp do dokumentacji pacjenta, ułatwienie procesu diagnozowania oraz automatyzację procesu kontroli przebiegu terapii. Moduły systemu będą wspierane przez moduł sztucznej inteligencji. Do nauki silnika dane będą generowane podczas działania i funkcjonowania systemu. Użytkownicy z jednej i drugiej strony będą dostarczali modelowych danych, dzięki czemu system z czasem będzie coraz bardziej precyzyjny i będzie umożliwiał oferowanie nowych funkcjonalności.

SORT GLASS

Spółka Sort Glass Sp. z o. o. skupia się na budowie energooszczędnej instalacji technologicznej służącej do uzdatniania szkła płaskiego oraz szkła samochodowego. Finalny produkt będzie się odznaczał znacząco wyższym, w stosunku do istniejących obecnie instalacji, poziomem odzysku stłuczki szklanej, która nadaje się do powtórnego przetworzenia w hutach szkła. Planowana do budowy linia technologiczna bazować będzie na urządzeniach najnowszej generacji, które gwarantują produkcję wyrobów o najwyższych parametrach jakościowych, przy bardzo wysokim stopniu efektywności procesu produkcyjnego, m.in. z uwagi na pełne zautomatyzowanie procesu sortowania stłuczki szklanej.

ABC Soft

ABC soft Sp. z o. o. to spółka zajmująca się opracowaniem aplikacji dedykowanej instytucjom płatniczym, która wspomaga ich działalność biznesową. Usługa kierowana do kantorów internetowych, instytucji płatniczych itp. Tworzona aplikacja będzie zawierać 5 głównych funkcjonalności: Rejestracja i weryfikacja AML klientów instytucji finansowych oraz system blokad profilu klienta. Wprowadzenie dotykowego interfejsu obsługi serwisu instytucji płatniczej. Automatyczne i inteligentne wielokryterialne określanie kursu wymiany dla klienta. Udostępnienie informacji zewnętrznym brokerom instytucji finansowej. Integracja serwisów banku i instytucji finansowej

ACCOUSTICS PROBE TECHNLOGIES

Założeniem projektu jest dopracowanie i wprowadzenie na rynek polski, a następnie europejski wysoce skalowalnego rozwiązania Sondy Natężeniowej skupiającego swoje działania dookoła ciągłego doskonalenia i rozwoju obecnych modeli uczenia maszynowego, które będą w stanie generować coraz dokładniejsze i bardziej użyteczne z biznesowego punktu widzenia wyniki prognozowania usterek i analizy poprawności pracy turbin wiatrowych. Bezinwazyjne narzędzie pomiarowe dla siłowni wiatrowych, dzięki zastosowanym algorytmom sztucznej inteligencji umożliwi przewidzieć awarię na podstawie analizy sygnałów akustycznych oraz wibracji wytwarzanych podczas pracy siłowni.

NVM Innovation

Celem projektu Spółki portfelowej NVM Innovation jest dostarczenie wysokiej jakości internetowej platformy komunikacji klienta z opiekunem, w ramach realizacji zawartych umów, w branży inwestycyjnej. Rozwiązanie Clear-Invest jest przeznaczone przede wszystkim dla klienta indywidualnego, posiadającego podpisaną z administratorem systemu umowę. Głównym celem systemu jest przedstawienie w przejrzystej i przyjaznej formie posiadanych przez klienta aktywów oraz umożliwienie mu realizacji podstawowych operacji na rachunkach finansowych i zlecania różnego rodzaju dyspozycji. System ma też pełnić rolę swoistej hurtowni danych, pozyskanych z systemów zewnętrznych, które są przetwarzane oraz prezentowane jako dane zagregowane.

Skontaktuj się z nami

Pochwal się swoim pomysłem

  MS Investments Sp. z o.o.
  ul. Wielka 67
  53-340 Wrocław
  NIP: 8943156613
  KRS: 0000851932
  REGON: 386617626